Nové inštalácie

CNC fiber laser i7 6000W je špičkové zariadenie využívajúce všetky momentálne dostupné technologické možnosti v oblasti delenia materiálov laserom. Model i7 je určený hlavne na delenie tenkých plechov a malosériovú výrobu. Koncepcia modelu i7 vychádza z možnosti jednoduchej manipulácie s ručným posuvom rezacieho stola. Prístup do pracovného priestoru je zabezpečený cez zvislé veľkoplošné, motoricky ovládané dvere.

Inštalácia prídavného poloautomatizovaného systému na dokladanie rúr a profilov. Systém je súčasťou CNC rezacieho pracoviska s laserovým zariadením BODOR T230 2kW určeným pre opracovanie rúr a profilov.

Inštalácia CNC rezacieho laserového zariadenia BODOR C3 3kW s výmenným stolom.

Inštalácia CNC rezacieho laserového zariadenia BODOR P3 6kW. Súčasťou automatizovaného pracoviska je aj manipulačné rameno na prenos plechov.

Inštalácia CNC rezacieho laserového zariadenia BODOR C3 6kW.

Inštalácia CNC rezacieho laserového zariadenia BODOR T230 2kW pre rýchle a presné opracovanie profilového materiálu.