Laserová zváračka BodorWelder 1500

Laserová zváračka BodorWelder 1500
Marec 2024

Laserová zváračka BodorWelder 1500

Spoľahlivý v extrémnych mrazoch a horúčavách
Ako silný indikátor svojej odolnosti je BodorWelder 1500 schopný udržiavať stabilný výkon pri teplote -20 °C - 60 °C a pri relatívnej vlhkosti až 90 % za prísnych laboratórnych podmienok. Tiež udržuje konzistentnú kvalitu zvárania v rámci rôznych druhov zváraných kovových dielov.

Vlastné chladenie
Kľúč k vlastnému chladeniu pochádza z Bodor technológie a to z cirkulácie konštantnej teploty. Recyklovateľné chladivo absorbuje nadmerné teplo v systéme a prenáša teplo von cez chladič. Táto schopnosť odolávať zmenám teploty a vysokej vlhkosti je podporená laboratórnym testovaním po dobu viac ako 10 000 hodín.

Nepretržitý svetelný výkon
Bez ohľadu na vonkajšie prostredie, vysokoúčinný kompresor BodorWelder 1500 generuje výkon lasera nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez prerušenia, čo prináša množstvo výhod pre zváranie kovov z hľadiska ohybu, tvrdosti a pevnosti v ťahu.

viac infomácii o BodorWelder 1500