Veľtrh MSV 2023 v Brne

Veľtrh MSV 2023 v Brne
10. - 13. Október 2023

Veľtrh MSV 2023 v Brne

V októbri sme sa zúčastnili výstavy MSV 2023 v Brne, kde sme vystavovali 3 typy CNC laserových zariadení: P3 22kW, i7 3kW, T230 3kW (CNC rezací stroj na rezanie rúr a profilov)