Spotrebné diely

Spotrebné diely
Originálne spotrebné diely BODOR vrátane dýz, ochranných sklíčok či keramických krúžkov držíme skladom a sú pripravené ihneď k odberu. V prípade záujmu o poradenstvo alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Kód produktu Slovenský názov Anglický názov Popis Výrobca Laserový stroj Nadkategória
31205000157 Horná ochranná šošovka Protective mirror D21.5x2-PW-6KW-01 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000289 Ochranné sklo - dolná ochranná šošovka Protective mirror D37x7-PW-15KW-01 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000179 Kolimačná šošovka Collimator D37F100-ZZST-3KW-II01 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000178 Kolimačná šošovka Collimator D37F100-ZZWY-3KW-II01 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000146 Zaostrovacia šošovka Focusing mirror D37F200-JJST-3KW-01 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000147 Zaostrovacia šošovka Focusing mirror D37F200-JJWY-3KW-01 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31220000002 Keramický krúžok Ceramic ring BD-01A-1-28 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
30805000116 Spodný tesniaci krúžok ochrannej šošovky Flood plug seal 41.5x34.3x3.4-02 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000480 Dýza Single layer hexagonal nozzle D-6A,BD28-01D-S-d1.3 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
30205001834 Dýza Single layer hexagonal nozzle D-7A, BD28-01D-S-d 1.4 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000485 Dýza Single layer hexagonal nozzle D-8A,BD28-01D-S-d1.5 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000486 Dýza Single layer hexagonal nozzle R(U+5F62)D-4A,BD28-01DR-S-d1.6 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000488 Dýza Single layer hexagonal nozzle D-10A,BD28-01D-S-d1.7 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000481 Dýza Single layer hexagonal nozzle D-11A,BD28-01D-S-d1.8 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000487 Dýza Single layer hexagonal nozzle R(U+5F62)D-5A,BD28-01DR-S-d2.0 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000482 Dýza Single layer hexagonal nozzle D-2C,BD28-01D-S-d3.0 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000483 Dýza Single layer hexagonal nozzle D-12A,BD28-01D-S-d3.5 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000484 Dýza Single layer hexagonal nozzle D-3C,BD28-01D-S-d5.0 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000475 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle R shape B-1A,BD28-01DR-D-d1.2 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000476 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle R shape B-2A,BD28-01DR-D-d1.4 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000477 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle R shape B-3A,BD28-01DR-D-d1.6 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000478 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle R shape B-4A,BD28-01DR-D-d1.8 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31205000479 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle R shape C-2A,BD28-01DR-D-d9.5 BODOR C3 6kW Spotrebné diely
31209117001 Horná ochranná šošovka Upper protective lens D21.5x2 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
31205000144 Dolná ochranná šošovka Protective Window D30x5-6KW BODOR T230 2kW Spotrebné diely
31205000299 Kolimačná šošovka Collimating lens D30F100 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
31205000141 Kolimačná šošovka Collimating lens D30F100 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
31205000123 Zaostrovacia šošovka Focusing lens D30F150 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
31205000297 Zaostrovacia šošovka Focusing lens D30F150 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000061 Dýza Single-round nozzle BDT-02A-S-D0.8 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000062 Dýza Single-round nozzle BDT-02A-S-D1.0 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000063 Dýza Single-round nozzle BDT-02A-S-D1.2 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000064 Dýza Single-round nozzle BDT-02A-S-D1.5 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000065 Dýza Single-round nozzle BDT-02A-S-D2.0 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000066 Dýza Single-round nozzle BDT-02A-S-D2.5 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000067 Dýza Single-round nozzle BDT-02A-S-D3.0 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000068 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle BDT-02A-D-D0.8 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000069 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle BDT-02A-D-D1.0 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000070 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle BDT-02A-D-D1.2 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000071 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle BDT-02A-D-D1.5 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000072 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle BDT-02A-D-D2.0 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000073 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle BDT-02A-D-D2.5 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000074 Dvojitá dýza Double hexagonal nozzle BDT-02A-D-D3.0 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
31200000006 Keramický krúžok Ceramic ring BD-01A-0-20.6C BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30805000115 Spodný tesniaci krúžok ochrannej šošovky Dower protective lens seal ring 34.5x26.6x3.4-02 BODOR T230 2kW Spotrebné diely
30205001508 Dýza Single nozzle BD28-01C-S-d1.5 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
30205001509 Dýza Single nozzle BD28-01C-S-d2.0 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
30205001511 Dýza Single nozzle BD28-01C-S-d3.0 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
30205001524 Dýza Single nozzle BD28-01C-S-d4.0 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
30205001525 Dýza Single nozzle BD28-01C-S-d5.0 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
30205001514 Dvojitá dýza Double nozzle BD28-01C-D-d1.2 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
30205001517 Dvojitá dýza Double nozzle BD28-01C-D-d2.5 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
30205001526 Dvojitá dýza Double nozzle BD28-01C-D-d4.0 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
30205001527 Dvojitá dýza Double nozzle BD28-01C-D-d5.0 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
31220000002 Keramický krúžok Ceramic ring BD-01A-1-28 BODOR A3 3kW Spotrebné diely
31205000158 Ochranné sklo - horná ochranná šošovka Protective Window upper protective lens D30x2-15KW BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000289 Ochranné sklo - dolná ochranná šošovka Protective mirror D37x7-PW-15KW-01 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000179 Kolimačná šošovka Collimator D37F100-ZZST-3KW-II01 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000178 Kolimačná šošovka Collimator D37F100-ZZWY-3KW-II01 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000146 Zaostrovacia šošovka Focusing mirror D37F200-JJST-3KW-01 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000147 Zaostrovacia šošovka Focusing mirror D37F200-JJWY-3KW-01 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000130 Dvojitá dýza Double nozzle 1.2.B-1 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000131 Dvojitá dýza Double nozzle 1.4 B-2 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
30205000242 Dýza Single nozzle 1.4 D-7 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
30205000243 Dýza Single nozzle 1.5 D-8 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000135 Dvojitá dýza Double nozzle 9.5 C-2 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000136 Dvojitá dýza Double nozzle 2.0 D-1 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000137 Dvojitá dýza Double nozzle 3.0 D-1 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31205000138 Dvojitá dýza Double nozzle 5.0 D-3 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
31220000002 Keramický krúžok Ceramic ring BD-01A-1-28 BODOR P3 6kW Spotrebné diely
30829000006 Spodný tesniaci krúžok ochrannej šošovky Dower protective lens seal ring V01B3 40.2-33-2.5A07/301 P3 BODOR P3 6kW Spotrebné diely